EMDR als therapie bij verschillende klachten

Eye Movement Desensitization and Reprocessing wordt volgens Nieuwsuur steeds vaker ingezet. Vroeger alleen tegen trauma, nu ook tegen depressie, angst- en eetstoornissen.

EMDR Trauma

Verschillende onderzoekers (zie b. v. Marcel A. van den Hout, Iris M. Engelhard, How does EMDR work, Journal of Experimental Psychopathology 2012, Volume 3 (2012), Issue 5, 724–738) komen in de laatste tijd tot de conclusie, dat EMDR goed werkt, maar dat de bewegende vingers niet essentieel zijn. Inmiddels zijn er ook verschillende alternatieve methoden voor EMDR ontwikkeld die vermoedelijk net zo goed werken.

Lees meer: Traumabehandeling: EMDR versus (Progressive) Counting

 

Maria Trepp, docent Klinische Psychologie

Advertenties
Reacties staat uit voor EMDR als therapie bij verschillende klachten Geplaatst in Geen categorie

Psychologen over martelen

1. Donald Trump is ervan overtuigd dat martelen werkt.

Psychologen over martelen

• Protest tegen Waterboarding Pic Wikimedia Karl Gunnarsson – originally posted to Flickr as Waterboarding

2. Maar: in 2012 had een VS-senatscommisie nog geconcludeerd dat martelpraktijken niets hadden opgeleverd:

“Een Amerikaanse Senaatscommissie die de afgelopen drie jaar onderzoek heeft verricht naar mogelijke martelpraktijken van de CIA, concludeert dat de ‘intensieve ondervragingstechnieken’ nauwelijks bruikbare informatie hebben opgeleverd.”

De commissie conculdeerde dat ‘het onwaarschijnlijk is dat bruikbare informatie werd verkregen door praktijken als ‘water-boarding’, het onthouden van slaap aan gevangenen of het blootstellen van gevangenen aan storende geluiden’.” (de Volkskrant, 30-4-2012)

3. Psychologen over martelen

Verschillende psychologische onderzoeken wijzen uit dat martelen onbetrouwbare informatie oplevert.

Psychologisch onderzoek wijst bovendien uit dat het opbouwen van een vertrouwensrelatie met een gevangene veel effectiever is dan martelpraktijken.

4. Wel is het zo dat de psychologen Stanley Milgram en Philip Zimbardo hebben aangetoond, dat het betrekkelijk makkelijk is om mensen te verleiden anderen te martelen (lees hier meer).

5. Psychologen en martelen, en treurig verhaal:

Helaas is het ook zo dat  twee psychologen een cruciale rol hadden bij het ontwikkelen van martelingstechnieken gebruikt door de CIA.

Lees hier uitvoerig:

Aangeleerde hulpeloosheid: psychologen die folteren

Maria Trepp, docent sociale psychologie

Reacties staat uit voor Psychologen over martelen Geplaatst in Geen categorie

Nieuw onderzoek omstandereffect

Nieuw onderzoek omstandereffect

Het “omstandereffect” (bij een noodsituatie of een misdrijf kijkt een aantal mensen toe zonder hulp te bieden of het alarmnummer te bellen) is geen bewuste keuze, maar een reflex. Dat blijkt uit promotie-onderzoek van neurowetenschapper Ruud Hortensius van de Universiteit Tilburg

“Cognitief psycholoog Ruud Hortensius (Tilburg University) heeft voor zijn promotieonderzoek onder andere met Virtual Reality aangetoond welke personen eerder dan anderen iemand in nood te hulp zullen schieten.”

“Wel of niet te hulp schieten is eerder een reflex dan een bewuste keuze.

Hortensius baseert zich op hersen-scans.”

“Daarnaast heeft ook de grootte van de groep omstanders effect op of men bereid is tot hulp. Hortensius: ‘Hoe meer mensen er bij staan, hoe minder mensen geneigd zijn te helpen.’”

“Hoewel altijd werd gedacht dat het omstandereffect voor iedereen gelijk was, liet Hortensius in vervolgonderzoek zien dat mensen met een egocentrische reflex op noodsituaties vatbaarder zijn voor dit effect.”

de Volkskrant, Margreet Vermeulen, 13 april 2016

‘Omstandereffect is onbewust gedrag’

Het omstandereffect: wat zou u doen?

Omstandereffect: hulpgedrag is geen keuze maar reflex

omstandereffect

https://www.youtube.com/watch?v=OSsPfbup0ac

Omstandereffect – verder lezen:

http://passagenproject.com/2017/01/12/nieuw-onderzoek-omstandereffect/

Maria Trepp, docent Sociale Psychologie

Reacties staat uit voor Nieuw onderzoek omstandereffect Geplaatst in Geen categorie

Omgaan met agressie op het werk

Volgens TNO krijgen jaarlijks 1,6 miljoen werknemers te maken met ‘externe agressie’ op het werk. Met externe agressie wordt agressief gedrag van derden bedoeld. Klanten bijvoorbeeld, maar ook passagiers, leerlingen en patiënten.

Belangrijk is het om te leren te de-escaleren…

Lees hier meer:

NRC.NL

‘Wat zijn dit voor achterlijke regels?’

Maria Trepp, docent Sociale Psychologie

Reacties staat uit voor Omgaan met agressie op het werk Geplaatst in Geen categorie

Eenvandaag: ‘Beeldschermen niet goed voor kinderen’

 

 

TERUGLUISTEREN:

De discussie over de negatieve gevolgen van smartphone- en tabletgebruik is weer heropend. De oorzaak: het nieuwe boek Digiziek van Duitse psychiater Manfred Spitzer. In zijn nieuwe boek betuigt de internationaal bekende Duitse psychiater dat digitale media ervoor zorgen dat kinderen hun motoriek en zintuigen onvoldoende ontwikkelen.

Meer….

Zie ook

Digitale dementie- in tegendeel!

Maria Trepp, docent ontwikkelingspsychologie

 

Reacties staat uit voor Eenvandaag: ‘Beeldschermen niet goed voor kinderen’ Geplaatst in Geen categorie

Die Aktualität von Eriksons Theorie der Lebensspanne

Die Aktualität von Eriksons entwicklungspsychologischer Theorie

(Link zu Text auf NL)

Eriksons Theorie der LebensspanneDie psychosoziale Entwicklungstheorie von Erik Erikson ist auch heutzutage immer noch bedeutsam. Regelmäßig erscheinen neue Studien zu dieser Theorie, so wie in diesem Jahr in der führenden Zeitschrift Developmental Psychology. Das psychosoziale Modell von Erikson wurde hier in einer Langzeitstudie mit erwachsenen Probanden im mittleren und höheren Lebensalter empirisch überprüft (siehe unten). Jetzt, wo sich „Entwicklungspsychologie“ zur „Psychologie der Lebensspanne“ weiterentwickelt hat, ist die Theorie von Erikson besonders relevant. Oft wird empirische Unterstützung für seine Konzepte gefunden. Dies ist bemerkenswert, weil die empirischen Grundlagen für psychodynamische Konzepte häufig fehlen und Eriksons Modell außer durch die Psychoanalyse auch durch die Literatur (kein empirisches Fach!) inspiriert wurde: Shakespeares “Seven Ages of Man”

…..

Bitte hier weiterlesen!

Maria Trepp, Diplompsychologin

Reacties staat uit voor Die Aktualität von Eriksons Theorie der Lebensspanne Geplaatst in Geen categorie

De actualiteit van Eriksons levenslooptheorie

Eriksons levenslooptheorie

De psychosociale ontwikkelingstheorie van Erik Erikson is nog steeds actueel. Er verschijnt regelmatig nieuw onderzoek omtrent deze theorie, zoals dit jaar in het gezaghebbend tijdschrift Developmental Psychology, waar het psychosociale model van Erikson wordt gebruikt in een longitudinale studie met volwassen proefpersonen van middelbare en hoge leeftijd (zie hieronder). Nu “ontwikkelingspsychologie” gepromoveerd is tot “levenslooppsychologie” zijn de theorieën van Erikson bijzonder relevant en wordt bovendien vaak empirische steun gevonden voor zijn concepten. Dit is opmerkelijk, omdat empirische onderbouwing voor psychodynamische concepten vaak ontbreekt, en Eriksons model behalve door de psychoanalyse ook door de literatuur (geen empirisch vak zou men denken) werd geïnspireerd: Shakespeares “Seven ages of Man”

Lees hier de hele blogpost!

Maria Trepp, docent masterclass Ontwikkelingspsychologie

 

 

 

Reacties staat uit voor De actualiteit van Eriksons levenslooptheorie Geplaatst in Geen categorie