Die Aktualität von Eriksons Theorie der Lebensspanne

Die Aktualität von Eriksons entwicklungspsychologischer Theorie

(Link zu Text auf NL)

Eriksons Theorie der LebensspanneDie psychosoziale Entwicklungstheorie von Erik Erikson ist auch heutzutage immer noch bedeutsam. Regelmäßig erscheinen neue Studien zu dieser Theorie, so wie in diesem Jahr in der führenden Zeitschrift Developmental Psychology. Das psychosoziale Modell von Erikson wurde hier in einer Langzeitstudie mit erwachsenen Probanden im mittleren und höheren Lebensalter empirisch überprüft (siehe unten). Jetzt, wo sich „Entwicklungspsychologie“ zur „Psychologie der Lebensspanne“ weiterentwickelt hat, ist die Theorie von Erikson besonders relevant. Oft wird empirische Unterstützung für seine Konzepte gefunden. Dies ist bemerkenswert, weil die empirischen Grundlagen für psychodynamische Konzepte häufig fehlen und Eriksons Modell außer durch die Psychoanalyse auch durch die Literatur (kein empirisches Fach!) inspiriert wurde: Shakespeares “Seven Ages of Man”

…..

Bitte hier weiterlesen!

Maria Trepp, Diplompsychologin

Reacties uitgeschakeld voor Die Aktualität von Eriksons Theorie der Lebensspanne Geplaatst in Geen categorie

De actualiteit van Eriksons levenslooptheorie

Eriksons levenslooptheorie

De psychosociale ontwikkelingstheorie van Erik Erikson is nog steeds actueel. Er verschijnt regelmatig nieuw onderzoek omtrent deze theorie, zoals dit jaar in het gezaghebbend tijdschrift Developmental Psychology, waar het psychosociale model van Erikson wordt gebruikt in een longitudinale studie met volwassen proefpersonen van middelbare en hoge leeftijd (zie hieronder). Nu “ontwikkelingspsychologie” gepromoveerd is tot “levenslooppsychologie” zijn de theorieën van Erikson bijzonder relevant en wordt bovendien vaak empirische steun gevonden voor zijn concepten. Dit is opmerkelijk, omdat empirische onderbouwing voor psychodynamische concepten vaak ontbreekt, en Eriksons model behalve door de psychoanalyse ook door de literatuur (geen empirisch vak zou men denken) werd geïnspireerd: Shakespeares “Seven ages of Man”

Lees hier de hele blogpost!

Maria Trepp, docent masterclass Ontwikkelingspsychologie

 

 

 

Reacties uitgeschakeld voor De actualiteit van Eriksons levenslooptheorie Geplaatst in Geen categorie

Levenslooppsychologie en Nestor-effect: 60-plus wereldwijd aan de macht

Op 27 augustus schrijft Paul Brill in de Volkskrant:

“…wie er ook zegeviert in de slag om het Witte Huis, vanaf januari 2017 zullen de vier belangrijkste westerse landen worden geregeerd door 60-plussers: Clinton of Trump, Merkel (62), May (dan inmiddels 60) en François Hollande (63) in Frankrijk. Speuren we verder het wereldtoneel af, dan zien we op de eerste rijen eigenlijk ook alleen maar oude(re) leiders staan…”

 

levenslooppsychologie en nestor-effect

Nestor

60-plus aan de macht. We zouden hier van het Nestor-effect kunnen spreken. Nestor nam op hoge leeftijd hij nog deel aan de oorlog tegen Troje, waar hij, als de oudste en meest ervaren onder de Griekse vorsten, beschouwd werd als hun algemeen gewaardeerde en gerespecteerde raadsman, vermaard om zijn wijze woorden en gedachten. (Wikipedia)

Lees hier de hele blogpost!

Maria Trepp, docent Masterclass Ontwikkelingspsychologie

 

Reacties uitgeschakeld voor Levenslooppsychologie en Nestor-effect: 60-plus wereldwijd aan de macht Geplaatst in Geen categorie

Persoonlijkheidsverandering in de loop van het leven

Nieuw onderzoek toont aan dat de persoonlijkheid in de loop van het leven verandert.

Wat bepaalt de acties van mensen? Velen van ons verklaren menselijk gedrag intuïtief met persoonlijkheidskenmerken: dus met een karakteristiek patroon van denken, voelen en gedrag, dat redelijk stabiel is en in verschillende situaties constant blijft.

Om persoonlijkheidskenmerken woedt sinds 1960 een fel wetenschappelijk debat: sommige psychologen beweren dat een bepaalde situatie, en niet persoonlijkheidskenmerken de belangrijkste oorzaak van gedrag zijn. Persoonlijkheid is grotendeels, of tenminste voor de helft erfelijk. Maar behavioristisch georiënteerde psychologen zetten vraagtekens bij de invloed van erfelijkheid en onderstrepen de invloed van situaties en leergeschiedenis op het gedrag ten opzichte van stabiele interne of erfelijke factoren.

In de laatste twee decennia werd met behulp van uitgebreid onderzoek vastgesteld dat persoonlijkheidskenmerken bestaan, en dat deze het feitelijke gedrag van een persoon gedeeltelijk kunnen voorspellen  en ook een voorspellende kracht bezitten, wat de verschillende indicatoren van maatschappelijk succes betreft, zoals bijvoorbeeld inkomen.

De effecten van persoonlijkheidskenmerken op het gedrag zijn het makkelijkst te onderkennen wanneer mensen herhaaldelijk in verschillende situaties worden geobserveerd: In elke unieke situatie wordt het gedrag van een persoon door zowel de persoonlijkheid als ook situatie beïnvloed. Maar als iemand in veel verschillende situaties geobserveerd wordt, kan men de psychologische invloed van gedrag vaststellen.

Big-Five-persoonlijkheid-copyright-ctp.publication-at-gmail.jpg

Veel studies en daarmee samenhangende complexe berekeningen hebben aangetoond welke persoonlijkheidskenmerken voor het begrijpen van het gedrag het meest belangrijk zijn. Het belangrijkste model (het universele standaard model) van de persoonlijkheidspsychologie wordt “Big Five” genoemd. Dit is een persoonlijkheidsmodel dat vijf belangrijke dimensies van de persoonlijkheid toont: Extraversie (tegenpool: Introversie), vriendelijkheid, zorgvuldigheid, emotionele stabiliteit en openheid voor nieuwe ervaringen.

Lees hier meer uitvoerig over nieuw onderzoek persoonlijkheidsverandering tijdens het leven

 

Maria Trepp, docent Ontwikkelingspsychologie

Persönlichkeitsveränderung im Laufe des Lebens

Persönlichkeitsveränderung im Laufe des Lebens

[Nederlandse versie volgt binnenkort]

Was bestimmt das Handeln der Menschen? Viele von uns erklären menschliches Verhalten intuitiv mit Persönlichkeitsmerkmalen: also mit einem charakteristischen Muster des Denken, Fühlens und Verhaltens, das im Laufe der Zeit einigermaßen stabil und in verschiedenen Situationen konstant bleibt.

Um Persönlichkeitsmerkmale wüten seit den 1960er Jahren heftige wissenschaftliche Debatten, wobei einige Psychologen argumentieren, dass Situationen und nicht feste Persönlichkeitseigenschaften die wichtigsten Ursachen des Verhaltens sind. Persönlichkeit ist zum großen Teil oder jedenfalls zur Hälfte erblich. Lernpsychologen bezweifeln aber den Einfluss von Erblichkeit, und unterstreichen, dass Situationen und Lerngeschichte das Verhalten beeinflussen, mehr als stabile interne oder erbliche Faktoren.

In den letzten zwei Jahrzehnten wurde in umfangreichen Untersuchungen festgestellt, dass Persönlichkeitsmerkmale existieren, und auch durchaus das tatsächliche Verhalten einer Person vorhersagen können und auch Vorhersagekraft haben, was verschiedene Indikatoren von Lebenserfolg betrifft wie z.B. Einkommen.

Weiter lesen: ausführliche Darstellung der Forschungsresultate zur Persönlichkeitsveränderung während des Lebens

Maria Trepp

Reacties uitgeschakeld voor Persönlichkeitsveränderung im Laufe des Lebens Geplaatst in psychologie

Update: debat posttraumatische groei

[vervolg op: Posttraumatische groei – nieuw onderzoek]

De psycholoog Anthony Mancini zegt dat posttraumatische groei niet echt plaatsvindt, maar in de meeste gevallen slechts een positieve illusie is.

Dit kan zijn in sommige gevallen waar zijn.

Maar Mancini zelf heeft onderzoek gedaan bij overlevenden van de schietpartij op de Virginia Tech (2007), waar 33 mensen werden gedood.

Het resultaat van deze studie was dat 60 % van de ondervraagde studenten later geen psychologische belasting ervoeren, 20 % aan symptomen van de post-traumatische stressstoornis leed – en verbluffend: 15 % voelen zich na de traumatische gebeurtenis veel beter! Een bijzonderheid was dat juist deze studenten zich vóór de traumatische gebeurtenis depressief had gevoeld, en ná de traumatische gebeurtenis minder depressief en angstig waren. Mancini vindt dus in feite zelf het bewijs van een mogelijke post-traumatische groei, wat hij overigens toeschrijft aan het belangrijke effect van sociale steun.

Maria Trepp docent Klinische Psychologie

 

Reacties uitgeschakeld voor Update: debat posttraumatische groei Geplaatst in Geen categorie

Nederland: bijzonder grote kans op PTSS in Nederland

PTSS in Nederland

Grotere kans op stress-stoornis bij inwoners welvarende landen

ptss Nederland posttraumatische stressstoornis

PTSS Nederland: Tegen alle verwachtingen in is het effect van ingrijpende gebeurtenissen het grootst in zeer welvarende naties. Onderzoeker en trauma-expert Michel Dückers noemt dit de ‘kwetsbaarheidsparadox’. Mogelijk speelt hierbij maatschappelijk acceptatie en het uitgebreide hulpaanbod een rol.

Zie ook:

A vulnerability paradox in the cross-national prevalence of post-traumatic stress disorder

Posttraumatische groei – nieuw onderzoek

Traumabehandeling: EMDR versus (Progressive) Counting

 

Maria Trepp docent Klinische Psychologie

Reacties uitgeschakeld voor Nederland: bijzonder grote kans op PTSS in Nederland Geplaatst in Geen categorie