Bestaat er een midlife crisis?

Midlife crisis:

Een nieuw onderzoek stelt vast dat veertigers en vijftigers het vaakst een levenscrisis ervaren, vrouwen in hogere mate dan mannen.

Overigens stelt dit onderzoek ook vast, dat we in een dergelijke crisis meer openstaan voor nieuwe inzichten. We worden nieuwsgieriger naar onszelf, anderen en de wereld om ons heen, en dit terwijl mensen over het algemeen minder nieuwsgierig zijn naar zichzelf en anderen.

Het klassieke midlife crisis-model gaat uit van een u-shape van de levenstevredenheid tijdens het leven: hoog in het begin en het einde van het leven, lager in het midden. Mensen ervaren vaak in de leeftijd tussen 40 en 50 jaar een periode van rusteloosheid, ontevredenheid en angst. Fysieke veranderingen zoals gewichtstoename, slechtere ogen en de noodzaak van een bril, grijs en minder haar kunnen ook bijdragen aan een slechtere stemming.

Zie hier uitgebreid: Is well-being U-shaped over the life cycle?

u-shape midlife crisis

 

Lees het uitgebreide artikel hier:

http://passagenproject.com/2016/07/18/bestaat-de-midlife-crisis/

Maria Trepp, docent Ontwikkelingspsychologie

Reacties uitgeschakeld voor Bestaat er een midlife crisis? Geplaatst in Geen categorie

Sociale psychologie: Pluralistische onwetendheid

Pluralistische onwetendheid (pluralistic ignorance) is een begrip uit de sociale psychologie.

Dit begrip beschrijft een situatie waar de meerderheid van een groep een mening, gedrag of standpunt afkeurt, maar de personen individueel (en tegen de werkelijkheid in) overtuigt zijn dan de anderen dit algemeen afgekeurde standpunt wel degelijk goedkeuren. Als mensen in een groep zich in een onzekere en moeilijk in te schatten situatie bevinden en niemand weet hoe men moet handelen, kijken mensen graag naar het gedrag van anderen. Dit gedrag van anderen wordt dan niet als onzekerheid geïnterpreteerd (terwijl deze interpretatie op de hand ligt als men zelf ook onzeker is) maar als gevolg van een bewuste beslissing. Men interpreteert dus het gedrag van anderen, die zich identiek gedragen als men zelf, anders dan het eigen gedrag en men past zich bovendien ook nog aan de verkeerd opgevatte algemene mening aan. Verschillen tussen privéovertuigingen en iemands gedrag in het publiek zijn goed gedocumenteerd in de sociaalpsychologische literatuur als een vorm van sociale invloed. Sociale invloed speelt dan ook een centrale rol in dit fenomeen van pluralistische onwetendheid.

Voorbeelden:

  • pluralistische onwetendheid kleren van de keizer
  • De nieuwe kleren van de keizer , het sprookje van  Hans Christian Andersen: iedereen ziet dat de keizer geen kleren aan heeft, maar denkt ten onrechte, dat de anderen wel degelijk kleren zien. Men zegt niets om niet dom of afwijkend te lijken.
  • …….

 Lees het uitgebreide artikel hier:  
6 andere voorbeelden: zie hier pluralistische-onwetendheid

Maria Trepp, docent sociale psychologie

Reacties uitgeschakeld voor Sociale psychologie: Pluralistische onwetendheid Geplaatst in Geen categorie